Raskaskaluston hinaus vaatii osaamista ja oikeat välineet

Julkaistu: 7 January 2022

Raskaskaluston hinaus on astetta vaativampi urakka kuin henkilöauton tai muun pienemmän kulkuvälineen hinaus. Raskaskalusto, kuten kuorma-autot, linja-autot ja työkoneet vaativat myös astetta raskaamman hinauskaluston niitä liikuttelemaan. Kuorma-autoille tai linja-autoille hinauksen tarve tulee yleensä silloin, kun ne eivät pysty enää omin voimin liikkumaan, esimerkiksi teknisen tai mekaanisen vian tai muun syyn vuoksi. Työkoneita taas liikutellaan usein työmaalta toiselle, koska monet niistä eivät ole tarkoitettu, tai niillä ei pysty ajamaan muun liikenteen seassa. Raskaskaluston hinaus on vaativaa ja sen vuoksi raskaankaluston hinausauton kuljettajalta vaaditaankin yleensä paljon kokemusta sekä hinauksesta että ajoneuvojen tekniikasta ylipäätänsä.

Raskaan kaluston hinaus on haastavaa ja vaatii ammattitaitoa

Henkilöautoja hinataan monella tavalla, joka riippuu paljon autosta ja sen tekniikasta. Autoja voi hinata köydellä, tangolla, puomilla tai apuvaunulla tai hinausauton lavalla. Raskaskaluston hinauksessa hinattavan ajoneuvon toinen pääty on hinauspuomin päällä ja toinen pääty maassa ajoneuvon omilla pyörillä. Hinattavan raskaan ajoneuvon tai koneen liikkeelle saamiseksi maassa olevan akselin on pyörittävä vapaasti, koska paineilmaisen jarrutusjärjestelmän täytyy olla vapautettu ja jos maassa oleva akseli on vetävä akseli, täytyy joko kardaani- tai vetoakseli irrottaa hinauksen ajaksi. Niin raskaskaluston kuin kaikkien muidenkin ajoneuvojen hinausautonkuljettajalta vaaditaan hyvää tilannearviointi kykyä. Usein isoja ajoneuvoja joutuu hinaamaan esimerkiksi ahtaissa paikoissa tai vetämään ylös esimerkiksi ojasta, jolloin kuljettajalla täytyy olla kykyä arvioida tilanne ja siihen sopiva ratkaisumenetelmä niin, ettei hinattavalle ajoneuvolle synny lisävaurioita ja ettei tilanteessa vaaranna muuta liikennettä.

Hinauspalvelut suorittavat kiireellisiä ja ei kiireellisiä tehtäviä

Raskasta kalustoa, kuten työkoneita hinataan usein myös sopimuksen mukaan. Työkoneiden kuljetuksessa esimerkiksi työmaalta toiselle täytyy ne tehdä tarkasti säädösten mukaan. Myös henkilöautojen hinaamista ja kuljettamista toisella ajoneuvolla on olemassa säädökset, kuinka se tehdään oikein. Raskaiden työkoneiden kuljettamisen lisäksi, myös niiden sitomiseen on olemassa tarkat säädökset, jonka mukaan ne täytyy kiinnittää. Hinaus on osaamista ja usein ammattitaitoa vaativa prosessi, joka kannattaa aina antaa ammattilaisen hoidettavaksi, ettei aiheudu lisävahinkoa tai ettei vaaranna muuta liikennettä. Hinausautojen kuljettajat ovat pääsääntöisesti myös automekaanikkoja, joilta löytyy usein osaamista ja työvälineet auttaa jo tien päällä niin, että matka pääsee usein jatkumaan. Raskaskaluston hinausta tekee esimerkiksi Hinaus- ja kuljetuspalvelu Rantanen Oy.

jaa