2022

  • Raskaskaluston hinaus vaatii osaamista ja oikeat välineet

    Raskaskaluston hinaus on astetta vaativampi urakka kuin henkilöauton tai muun pienemmän kulkuvälineen hinaus. Raskaskalusto, kuten kuorma-autot, linja-autot ja työkoneet vaativat myös astetta raskaamman hinauskaluston niitä liikuttelemaan. Kuorma-autoille tai linja-autoille hinauksen tarve tulee yleensä silloin, kun ne eivät pysty enää omin voimin liikkumaan, esimerkiksi teknisen tai mekaanisen vian tai muun syyn vuoksi. Työkoneita taas liikutellaan usein työmaalta toiselle, koska monet niistä eivät ole tarkoitettu, tai niillä ei pysty ajamaan muun liikenteen seassa.
    [lue lisää]